Texekatu.am

texekatu00@gmail.com
+374 99 160114
Գրանցել ընկերությունը

* Արդյունքների հստակության համար օգտագործեք 3 և ավելի նիշ

Այստեղ կարող է լինել ձեր գովազդը
Ավելին իմանալու համար զանգահարեք
+374 99 160114 հեռախոսահամարին
Previous
Next

ՍՈՖՅԱ ՀԱՄԼԵՏԻ ԿԱՍՅԱՆ — ԱԿՆԱԲՈՒՅԺ

Հայաստան, 0015, Երևան Պարոնյան փող. 21 շենք

(374-91)432398
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ՍՈՖՅԱ ՀԱՄԼԵՏԻ ԿԱՍՅԱՆ — ԱԿՆԱԲՈՒՅԺ

Հայաստան, 0015, Երևան Պարոնյան փող. 21 շենք

(374-91)432398
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ — ԱԼԵՐԳՈԼՈԳ

Հայաստան, 0001, Երևան, Մոսկովյան փող. 15 շենք

(374-93)268425
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԿԱՌԼԵՆԻ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ — ԱԼԵՐԳՈԼՈԳ

Հայաստան, 0001, Երևան, Մոսկովյան փող. 15 շենք

(374-93)268425
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

«ՋՈԵԼ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոնա Թաթուլի Եղիազարյան

Հայաստան, 0070, Երևան Ալեք Մանուկյան փող. 8/1 շենք, բն.18

(374-60)498001, (374-10)276491, (374-99)498001, (374-98)498001, Fax: (374-10)276491, (374-99)448001 (Viber), (374-98)498001 (WhatsApp)
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
10:00-19:00

«ՋՈԵԼ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սոնա Թաթուլի Եղիազարյան

Հայաստան, 0070, Երևան Ալեք Մանուկյան փող. 8/1 շենք, բն.18

(374-60)498001, (374-10)276491, (374-99)498001, (374-98)498001, Fax: (374-10)276491, (374-99)448001 (Viber), (374-98)498001 (WhatsApp)
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
10:00-19:00

ԷՎԵԼԻՆԱ ՀՄԱՅԱԿԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ — ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿ

Հայաստան, 0047, Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող. 129 շենք

(374-93)965113, (374-43)650717
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ԷՎԵԼԻՆԱ ՀՄԱՅԱԿԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ — ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺԻՇԿ

Հայաստան, 0047, Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող. 129 շենք

(374-93)965113, (374-43)650717
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

«ՊԼԱՏԻՆՈՒՄ ԴԵՆՏԱԼ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ»

Սարգսյաններ

Հայաստան, 0014, Երևան Հրաչյա Ներսիսյան փող. 1 շենք

(374-99)988007, (374-91)254551
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
10:00-20:00

«ՊԼԱՏԻՆՈՒՄ ԴԵՆՏԱԼ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ»

Սարգսյաններ

Հայաստան, 0014, Երևան Հրաչյա Ներսիսյան փող. 1 շենք

(374-99)988007, (374-91)254551
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
10:00-20:00

ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՎԵՏԻՔԻ ՄԻՐԱՔՅԱՆ — ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆ

Հայաստան, 0052, Երևան Էզրաս Հասրաթյան փող. 9 շենք

(374-91)413412, (374-95)525210
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՎԵՏԻՔԻ ՄԻՐԱՔՅԱՆ — ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆ

Հայաստան, 0052, Երևան Էզրաս Հասրաթյան փող. 9 շենք

(374-91)413412, (374-95)525210
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ԱՐՄԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԱԴԱՄՅԱՆ — ՈՒՐՈԼՈԳ

Հայաստան, 0015, Երևան Պարոնյան փող. 21 շենք

(374-10)537500
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
10:00-17:00

ԱՐՄԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԱԴԱՄՅԱՆ — ՈՒՐՈԼՈԳ

Հայաստան, 0015, Երևան Պարոնյան փող. 21 շենք

(374-10)537500
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
10:00-17:00

«ԷՅ ԹԻ ԱՈՒԹՈՄԵՅՇՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմեն Թարխանյան

Հայաստան, 0012, Երևան Վաղարշ Վաղարշյան փող. 12ա շենք, 2-րդ հարկ, սեն.210

(374-11)707757, (374-91)367699
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
09:00-18:00

«ԷՅ ԹԻ ԱՈՒԹՈՄԵՅՇՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմեն Թարխանյան

Հայաստան, 0012, Երևան Վաղարշ Վաղարշյան փող. 12ա շենք, 2-րդ հարկ, սեն.210

(374-11)707757, (374-91)367699
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
09:00-18:00

ԱՐԵՎԻԿ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ — ԲԺԻՇԿ-ԼԱԲՈՐԱՆՏ

Հայաստան, Երևան, Սեբաստիայի փող. 3/3 շենք

(374-94)020025
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

ԱՐԵՎԻԿ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ — ԲԺԻՇԿ-ԼԱԲՈՐԱՆՏ

Հայաստան, Երևան, Սեբաստիայի փող. 3/3 շենք

(374-94)020025
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ
09:00-17:00

«ԲԵՍԹ ԼԱՅՖ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գարեգին Լևոնի Մխիթարյան

Հայաստան, 0052, Երևան Ֆանարջյան փող. 55 շենք

Ստացիոնար (374-12)808008 (374-15)808008, Պոլիկլինիկական բաժանմունք (374-15)808080, Շտապ օգնություն (374-10)201133, (374-96)201133
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
09:30-16:00

«ԲԵՍԹ ԼԱՅՖ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գարեգին Լևոնի Մխիթարյան

Հայաստան, 0052, Երևան Ֆանարջյան փող. 55 շենք

Ստացիոնար (374-12)808008 (374-15)808008, Պոլիկլինիկական բաժանմունք (374-15)808080, Շտապ օգնություն (374-10)201133, (374-96)201133
Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
09:30-16:00